Kalendarium Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy

Rok 1991

Utworzono Gminną Bibliotekę Publiczną w Moszczenicy z siedzibą w budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Kierownikiem została Pani Henryka Macherowska.