Kalendarium Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy

Rok 1995

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Pracownice Gminnej Biblioteki Publicznej Panie Henryka Macherowska i Patrycja Kempińska.