Kalendarium Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy

Rok 1996

Wyróżnienie dla Biblioteki Publiczno — Szkolnej w Srocku w konkursie „Miejsce, które kocham...”

Bibliotekarz Tomasz Kempa i nagrodzeni czytelnicy: Kowalczyk Magdalena, Nawrocka Marta, Piłat Marcin.