Kalendarium Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy

Rok 1997

Nagroda w konkursie „Miejsce, które kocham...” II edycja „Ludzie związani z regionem”.

Kierownik GBP w Moszczenicy Henryka Macherowska odbiera nagrodę.