Kalendarium Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy

Rok 1998

III Gminny Konkurs Poezji „Mickiewicz śpiewał tu natchniony...” zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną.