Kalendarium Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy

Rok 1999

500 lecie lokacji Moszczenicy

Kiermasz zorganizowany przez pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy.