Kalendarium Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy

Rok 2003

III miejsce w konkursie „Biblioteka Roku 2003”.

W grudniu 2003 roku Kierownik Biblioteki Pani Henryka Macherowska przeszła na emeryturę.

W GBP został utworzony Gminny Ośrodek Informacji Europejskiej.