Kalendarium Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy

Rok 2004

Udział w powiatowym konkursie „Biblioteka Roku 2004”.