Kalendarium Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy

Rok 2005

W lutym 2005 roku Dyrektorem Biblioteki został mianowany Tomasz Kempa, dotychczasowy pracownik Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Srocku.

Książnica w Moszczenicy w powiatowym konkursie „Biblioteka Roku 2005” zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe i Miejską Bibliotekę Publiczną w Piotrkowie Trybunalskim otrzymała tytuł Biblioteki Roku 2005, a Dyrektor Biblioteki otrzymał tutuł „Bibliotekarza Roku 2005” przyznany przez Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Piotrkowie Trybunalskim.