Kalendarium Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy

Rok 2007

Widok magazynu po remoncie.

W 2007 roku został poddany kapitalnemu remontowi magazyn biblioteczny. Zamieszczona fotografia przedstawia magazyn przed remontem.