Kalendarium Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy

Rok 2008

Seminarium szkoleniowe dla kierowników bibliotek miejsko-gminnych i gminnych powiatu piotrkowskiego na temat: „Opracowanie materiałów bibliotecznych za pomocą programu SOWA przy wykorzystaniu protokołu konwersji danych”.